sinsi piçsinsi piçsinsi piç ŠTA KAŽE NAUKA – Apiterapijski centar Trifunović- Sviloš sinsi piçsinsi piç

ŠTA KAŽE NAUKA

PČELARI PROTIV RAKA

PČELARI IMAJU NAJNIŽU UČESTALOST RAKA

Pčelari imaju najnižu učestalost raka od svih zanimanja širom sveta. Ova činjenica je potvrđena u godišnjem izveštaju istraživačkog instituta u Njujorku 1965. godine. Pre pola veka, Journal of the National Cancer Institute, Vol. 9 (2), okt. 1948. objavio je izveštaj Villiama Robinsona, MD, i sar., u kojem se tvrdilo da pčelinji polen dodat hrani (u odnosu od 1 do 10.000) sprečio ili odložio pojavu malignih tumora dojke. Lj Hejs, MD, imala je hrabrosti da izjavi: “Pčele sterilišu polen pomoću žlezne sekrecije antagonistine tumorima”. Drugi doktori, uključujući Sigmund Schmidt, MD i Ernesto Contreras, MD, izgleda da se slažu da nešto u polenu deluje protiv raka .

Dr V. Schveisheimer je takođe rekao da naučnici na Berlinskom institutu za rak u Nemačkoj nikada nisu sreli pčelara sa rakom. U Francuskoj studiji o uzroku smrti sprovedenoj na 1.000 pčelara registrovan je samo jedan slučaj pčelara koji je umro od raka. Incidencija smrtnih slučajeva izazvanih rakom u grupi francuskih farmera bila je 100 puta veća od grupe pčelara.

Do današnjeg dana, studija nije dovela u pitanje činjenicu da pčelari imaju veoma nisku, gotovo zanemarljivu pojavu raka širom sveta. Zbog težine ove činjenice i zajedno sa svojim iskustvom, John Anderson, profesor pčelarstva Univerziteta u Aberdeenu, nedvosmisleno je izjavio: “Čuvaj pčele i jedi med ako želiš dugo da živiš. Pčelari žive duže od bilo kog drugog “.

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

O rezultatima istraživačkog rada “Studija uticaja faktora apiterterije na kardiovaskularne, respiratorne sisteme i indikacije neurohormonalne regulacije osobe”

U junu 2008. godine Černigov Državni Medicinski fakultet održati u pčelinjaku u selu Malaja Tokmachka Orehov okrugu Zaporožje regiona nezavisnu istragu o uticaju faktora apiterapiju na godišnjem nivou kardiovaskularnog, respiratornog sistema i pokazatelja regulacije neuro-hormonski statusa kod ljudi.

U literaturi, postoje dokazi da je ljudsko biće u neposrednoj blizini košnice oseća blagotvorno dejstvo na zdravlje , ali nisu proučavani biološke efekte takvog uticaja. Stoga, cilj ovog istraživanja bio je da se utvrde performanse osnovnih sistema za održavanje života organizma pod uticajem ljudskog bića u bliskom kontaktu sa pčelinjim porodicama.

Za izvođenje istraživanja, pripremljen je predsednik okružnog društva pčelara, specijalni kreveti sa košnicama, sa inhalacionim prozorima na kojima su pacijenti stavljeni. Pokazatelji funkcionalne aktivnosti kardiovaskularnog sistema (hard rheographi i EKG) su ispitivani primenom dijagnostičkih sistema modernih računara. Takođe cardiointervalometri pokazatelji pripremljeni su u skladu sa standardima Evropskog udruženja kardiologa i Severno američka Societi of Pacing i Electrophisiologi.    Nakon snimanja proučavanih parametara, pacijent je postavljen na ležanku sa košnicama u trajanju od 30 minuta, nakon čega je izvršeno ponovljeno snimanje. Pregledali smo 30 pacijenata koji su svakodnevno primali apiterapiju tokom 5-10 dana.

Urađena je komparativna ocena proučavanih parametara pre i posle apiterapije, kao i u dinamica svakodnevnih studija. Rezultati su pokazali pozitivan efekat sesije apiterapiju pokazatelje PA kardiovaskularnog sistema i neurohormonal regulisanje u telu pacijenta.

U kardiovaskularnom sistemu, značajne pozitivne promene manifestuju kao smanjenje otkucaja srca, povećanje obima stroke i izlaz srčanog mišića, smanjuju periferni otpor vaskularnu, snižavanje krvnog pritiska. Opisane promene indeksa aktivnosti kardiovaskularnog sistema ukazuju na poboljšanje kvaliteta rada jednog od osnovnih sistema održavanja životne sredine tela.

Apiterapii sesije uticale su i na neurohormonal ni sistem kroz povećanje kapaciteta sistema, poboljšanje ravnoteže simpatikusa i parasimpatikusa, smanjenje stresa u organizmu. Takve promene karakterišu poboljšanje kvaliteta zdravlja ljudi.

U respiratornom sistemu, efekat bronhodilatora otkriven je poboljšanjem stope prisilnog disanja. Među mehanizmima pozitivnog uticaja apiterapii sesija na osnovu bliskog kontakte pacijenata sa pcelinjih porodica su: mikrovibratsiona masaža potiče iz pčelinjih negativnih jona proizvedenih kao rezultat leta pčela i odvođenje električne kretnje dlaka na telu insekata.

Zaključak sprovedene studije pokazao je pozitivan efekat sesije apiterapije na promene indeksa osnovnih životnih sistema organizma kao i da se Apiterapja i njene metode bliskog kontakta pacijenata i pčelinje zajednice može koristiti kao fizikalna terapija za prevenciju i lečenje bolesti kardiovaskularnog, respiratornog i autonomnog nervnog sistemu.

Učestvovali su: Zhulinski VA. – vanredni profesor za patofiziologiju, ZSMU, kandidat medicine. Nauk: Usenko SI predsjednik okružnog društva pčelara; Ivanenko T.V. student 6. godine med. FSUE ZSMU; Miroshnpkov V.V. student 5. godine med. ZSMU.

Prorektor za naučni rad ZSMU, doktor medicinskih nauka, profesor VA Tumanski 20. jun 2008. Aura Hive

LEŽANJE NA PČELAMA

Terapeutski efekat ležanja na košnicama se sastoji od tri osnovna mehanizama :

microvibracije proizilaze iz pčelinjih negativih jone proizvedeni h kao rezultat leta pčela i pražnjenje električng naboja iz dlaka insekatatskog tela,

  • Vazduh iz košnica- udisanje mešavina meda, propolisa, cvetnog nektara koji dolazi iz košnice sa pčelinjim porodicama koje aktivno rade,
  • Akcija bioenergetskog polje pčelinjih kolonija po osobi. Dovoljno je samo postaviti osobu na takvo biopolje nekoliko sati i rezultati će se odmah pojaviti.
  • Za pacijenta, optimalni period sesije nije više od jednog sata.
Kontaktirajte nas

APITHERAPY CENTAR SVILOŠ

Not readable? Change text. captcha txt